Nhà sản xuất thực phẩm dạng nước có lợi cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam

Baltic họp báo cáo mục tiêu quý I và kế hoạch mục tiêu quý II

Như định kỳ hàng năm, tháng 4 các bộ phận sẽ báo cáo BGĐ kết quả thực hiện mục tiêu quý I và kế hoạch mục tiêu quý II năm 2024 như sau:

A. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu quý I năm 2024

Các hoạt động của công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả ngày càng cao hơn, các nội dung đạt được như sau:
  • Đã xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về xây dựng hệ thống và an toàn thực phẩm.
  • Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận, phát hiện và khắc phục những hạn chế, yếu kém, đánh giá tổng kết và mở rộng mô hình khi có kết quả tích cực.
  • Giám sát và thực hiện kế hoạch đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với cán bộ công nhân viên trong công ty định kỳ. Có các  biện  ph áp phòng ngừa, loại trừ và kiểm soát các yếu tổ nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động. Tự tin tạo một môi trường làm việc đảm bảo tính an toàn lao động, giảm thiểu các rủi ro xảy ra tai nạn lao động cũng như các thiệt hại cho người lao động và công ty, khiến người lao động yên tâm làm việc.

B. Kế hoạch mục tiêu của các bộ phận trong quý II

  • Tiếp tục duy trì hoạt động tích cực của Quý I, phát huy ở Quý II và thực hiện kế hoạch Quý II bám sát kế hoạch mục tiêu năm 2024 của công ty
  • Khắc phục triệt để những khó khăn, tồn tại của Quý I, không lặp lại  lỗi cũ.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của các buổi họp:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest