Nhà Máy Baltic – Hải Dương: Nâng Cao Kiến Thức An Toàn Lao Động

Ngày 20/4/2024, Nhà máy Baltic đã tổ chức buổi huấn luyện kiến thức An Toàn Vệ Sinh Lao Động (ATVSLĐ) định kỳ, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trần Lương Điều, Chuyên viên đào tạo của Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green. Theo quy định và thực tế của Nhà máy […]