Nhà máy Baltic Hải Dương ủng hộ phòng chống Covid

Hưởng ứng lời kêu gọi “Cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch ” ” Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Chính Phủ. Chiều ngày 25/08, Công ty Baltic Hải Dương đã trao tặng 50 thùng nước khoáng Zel O2 gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Đống […]