BALTIC – HẢI DƯƠNG TẬP HUẤN KIẾN THỨC ATVSTP ĐỊNH KỲ

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BCT ban hành ngày 18/6/2020 của Bộ công thương về việc bổ sung khoản 4 điều 6 là chủ cơ sở xác nhận tập huấn kiến thức ATVSTP…Baltic – Hải Dương đã chủ động tổ chức lớp tập huấn kiến thức ngày 17/02/2022 và mời chị Nguyễn Thị Hồng Vân chuyên […]